30.03-zadania do rozwiązania w ramach obecności na lekcji