Zadanie 1

Proszę rozwiązać poniższe zadania i dołączyć tutaj rozwiązania np. wysyłając zdjęcie