22.04_pr_zadania na zaliczenie obecności na lekcji 3