zadania 18.03

Proszę o wykonanie tych zadań i zostawienie rozwiązań na moodle w ramach obecności na  lekcji 6