zadania - poziom rozszerzony

Do rozwiązania jest 10 zadań - 2  dłuższe a pozostałe za 1 lub 2pkt. Proszę o rozwiązanie ich w ramach lekcji z poniedziałku - odesłanie zadań do godz. 11.30 w poniedziałek będzie skutkowało zaznaczeniem obecności na lekcji w tym dniu.

Zadania proszę wysłać na platformie moodle

Powodzenia!