Zadania

Proszę o rozwiązanie zadań utrwalających wiedzę z rachunku różniczkowego w oparciu o zadania rozwiązywane na lekcji.

Zadanie jest obowiązkowe.  Pliki z zadaniami dołączcie na moodlu, w ostateczności wyślijcie na maila.

Dobrych rozwiązań:-)