Nierówności -zadania

Poziom podstawowy: zad 1 hi,j,, zad 2 i 4

poziom rozszerzony: zad 1,2,3 (ewentualnie 4)