Zadanie 2

Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną. Zadanie obowiązuje tylko osoby zdające maturę na poziomie rozszerzonym. Termin oddania 1.11